Regulamin

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu Internetowego Mystic Wings jest: Conexa Magdalena Pałka z siedzibą w Szczecinie, pod adresem:

ul. Duńska 70/1, 71-795 Szczecin

NIP 8512392622

Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu Internetowego Mystic Wings ma Conexa Magdalena Pałka zwana w niniejszym Regulaminie Sprzedawcą.

I DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto wymienionych definicji, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu

 1. REGULAMIN - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy.
 2. SKLEP - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.mysticwings.pl
 3. SPRZEDAWCA LUB USŁUGODAWCA - Conexa Magdalena Pałka z siedzibą w Szczecin, pod adresem: ul. Duńska 70/1, 71-795 Szczecin NIP: 8512392622
 4. KUPUJĄCY - Klient lub Konsument. Osoba fizyczna nabywająca produkt za pośrednictwem Sklepu Internetowego Mystic Wings
 5. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego Mystic Wings, dostępnego pod adresem www.mysticwings.pl oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera.
 6. ZAMÓWIENIE - złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego Mystic Wings oferta zawarcia umowy sprzedaży.
 7. KONTO - indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym Mystic Wings oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.
 8. REJESTRACJA - proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie Internetowym Mystic Wings.
 9. UMOWA - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego Mystic Wings 
 10. PRODUKT - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu Internetowego Mystic Wings.
 11. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów.
 12. FORMA PŁATNOŚCI - forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep
 13. FORMA DOSTAWY - forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia.
 14. DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego.
 15. ZAŁĄCZNIKI - formularz odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny.
 16. INFORMACJA - informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami.
 17. KOSZYK - forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu.
 18. PRZEDMIOT UMOWY - wybrane przez Kupującego produkty lub usługi
 19. POLITYKA PRYWATNOŚCI - zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w Sklepie Internetowym Mystic Wings, które zostały szczegółowo opisane pod adresem: https://mysticwings/polityka-prywatnosci
 20. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - znajdujący się w Sklepie Internetowym Mystic Wings system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji.
 21. WADA - wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy Mystic Wings, dostępny pod adresem: www.mysticwings.pl prowadzony jest przez Conexa Magdalena Pałka
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 3. Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej.
 4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym Mystic Wings są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
 6. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego Mystic Wings jest sprzedaż detaliczna biżuterii autorskiej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.
 7. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego YES wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie Internetowym YES, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.mysticwings.pl 
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą właściwe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez: a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego; b) mediację; c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów.

III REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym YES jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Mystic Wings.
 3. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 4. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:  Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Hasło, Powtórz hasło
 5. Opcjonalnie przy dokonywanej Rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowościach w Sklepie Internetowym Mystic Wings na adres mailowy podawany przy Rejestracji.
 6. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika. W przypadku gdy dane Użytkownika, wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

IV ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.mysticwings.pl
 2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
 4. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Mystic Wings bez uprzedniej Rejestracji albo po utworzeniu własnego Konta.
 5. W celu wystawienia faktury VAT, Kupujący zobowiązany jest do napisania takiej informacji w komentarzu oraz podania Firmy i numeru NIP podczas składania zamówienia.
 6. Przy składaniu zamówienia Kupujący może skorzystać z kodów promocyjnych. Należy wówczas wpisać podany kod rabatowy, celem dokonania tańszego zakupu.
 7. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić.
 8. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”. 
 9. Aby sfinalizować zamówienie, należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
 10. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy.
 11. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. 
 12. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.
 13. Prezentowane na stronach Sklepu Internetowego Mystic Wings zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości.
 14. Z uwagi na proces powstawania biżuterii - wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie - poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą.
 15. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.
 16. Sklep realizuje zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w ciągu 2-5 dni roboczych. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta, będą wysyłane następnego dnia roboczego. 
 17. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Mystic Wings jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego. 

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:  
 • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 • Za pomocą platformy płatniczej PayU - operatorem elektronicznych płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444

3. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy numer: 

59 1050 1559 1000 0092 1598 3934 (ING bank) 

CONEXA Magdalena Pałka

ul.Duńska 70/1, 71-795 Szczecin 

W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie ……..”  

4. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

5. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności przelewem tradycyjnym, zamówienie należy opłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia ( w przypadku braku zapłaty, Umowa zostaje anulowana)

VI REALIZACJA DOSTAWY

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.
 3. Czas kompletowania Zamówienia wynosi od 2-5 dni roboczych.
 4. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, Sprzedawca przystąpi do kompletowania Zamówienia po zaksięgowaniu przelewu
 5. Realizacja projektów na zamówienie indywidualne, przewidywany czas 14 - 21 dni roboczych.
 6. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 2 do 7 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). 
 7. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 8. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską i koszty wysyłki za granicę pokrywa Kupujący
 9. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
 • Polska
 • kraje Unii Europejskiej

 VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego (na odległość), w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Zwrotu nie można dokonać przy zakupie stacjonarnym na targach oraz stoiskach stacjonarnych.
 3. Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu jako załącznik. 
 4. Odsyłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt. 
 5. Zwrotowi nie podlegają modele zrobione na indywidualne zamówienie, zrobione wg specyfikacji Konsumenta
 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy. Konsument zwraca przedmiot na własny koszt.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. 
 9. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru

VIII SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, poza kosztami dostarczenia towaru
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Duńska 70/1, 71-795 Szczecin niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 5. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

IX WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem są produkty wykonane na indywidualne zamówienie Klienta
 2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

X REKLAMACJE

 1. Biżuteria Mystic Wings jest biżuterią autorską, ręcznie wykonaną. Biżuteria jest sześciomiesięczną gwarancją w ramach której naprawiane są wady ukryte. 
 2. Ważne, aby zachować dowód zakupu. Jest to podstawa do zgłoszenia reklamacji.
 3. Gwarancja nie obejmuje: 
 • wady powstałej na skutek uszkodzeń mechanicznych, w tym - zerwania sznurka, nici, linki jubilerskiej, gumki jubilerskiej, zerwania łańcuszka, zerwania i zgubienia elementów biżuterii
 • uszczerbków wynikających z nieprawidłowego użytkowania biżuterii,
 • biżuterii odbarwionej oraz uszkodzonej poprzez niewłaściwe użytkowanie i konserwację,
 • naturalnych zużyć powłok - biżuterii srebrnej złoconej, która podlega naturalnemu ścieraniu czy biżuterii srebrnej, która naturalnie utlenia się i ciemnieje

4. W przypadku wystąpienia wady produktu Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego produktu. Proszę o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 • Zawiadomić o reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy kontakt@mysticwings.pl
 • Wypełnić i przesłać formularz reklamacyjny ( formularz jest dostępny na końcu regulaminu jako załącznik)
 • Szczegółowo opisać przyczynę reklamacji w formularzu, 
 • Dostarczyć na koszt własny, wraz z dowodem zakupu, danymi kontaktowymi, numerem zamówienia.

Na adres siedziby firmy

CONEXA Magdalena Pałka

Duńska 70/1, 71-795 Szczecin

 • Po otrzymaniu przesyłki, produkt zostanie poddany ekspertyzie, o wynikach której zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani korespondencyjnie, telefonicznie
 • Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni od otrzymania przesyłki
 • Jeżeli reklamacja zostanie uznana to produkt zostanie naprawiony, przesłany nowy lub przyznany zwrot pieniędzy
 • Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy reklamowany produkt. 

Przesyłki nie zawierający powyższych procedur - będą odsyłane do Klienta 

XI DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Administratorem danych osobowych jest Conexa Magdalena Pałka z siedzibą w Szczecinie, ul. Duńska 70/1, 71-795 Szczecin
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,
 4. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja  zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

     3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych             uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

   4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

 • przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
 • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

     5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

     6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

      7 W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu               Ochrony Danych Osobowych.

XII ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza reklamacja, z którego Konsument musi skorzystać:

Wzór formularza reklamacja

 

NEWSLETTER - REJESTRACJA ADRESU E-MAIL

Regulamin sklepu Mystic Wings

 

I DEFINICJE

 1. KONSUMENT – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
 2. NEWSLETTER – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
 3. SKLEP – sklep internetowy MysticWings prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.mysticwings.pl
 4. USŁUGODAWCA - Magdalena Pałka, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CONEXA Magdalena Pałka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8512392622, nr REGON 321446552 , Duńska 70/1, 71-795 Szczecin
 5. USŁUGOBIORCA - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

 II NEWSLETTER 

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Administratorem danych osobowych jest Conexa Magdalena Pałka z siedzibą w Szczecinie, ul.Duńska 70/1, 71-795
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane będą w celu wysyłki Newslettera drogą elektroniczną. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 10 ustawy z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, przesyłaniu informacji handlowej do Usługodawcy, który wyraził zgodę i udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 4. Odbiorcami danych osobowych Usługobiorcy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz agencje reklamowe.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
 6. Usługobiorca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter. 
 10. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę
 11. Zapisanie do Newslettera odbywa się metodą double opt-in (opisaną w pkt.11-15)
 12. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera.
 13. Na podany adres e-mail zostanie wysłany mail potwierdzający prenumeratę Newslettera z linkiem.
 14. Usługobiorca jako osoba zapisująca się, musi potwierdzić swój zapis poprzez kliknięci linku, który otrzyma z mailu zwrotnym, zanim jego adres trafi do bazy danych sklepu Mystic Wings. Kliknięcie linku jest potwierdzeniem, że Usługobiorca wyraził zgodę.
 15. Zgoda jest dobrowolnym działaniem i Usługobiorca jako właściciel adresu może zalogować się do skrzynki i potwierdzić chęć otrzymywania Newslettera ze sklepu Mystic Wings.
 16. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczeniach usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy 
 17. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 18. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy:  kontakt@mysticwings.pl. 
 19. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

III REKLAMACJE

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@mysticwings.pl 
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:

 IV DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016) Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest firma Conexa Magdalena Pałka z siedzibą w Szczecienie, ul.Duńska 70/1, 71-795 zwana również - Usługodawca. 
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera drogą elektroniczną. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 10 ustawy z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, przesyłaniu informacji handlowej do Usługodawcy, który wyraził zgodę i udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. 
 4. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 5. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
 • Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

      6. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

      7.W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.

      8. Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę. 
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@mysticwings.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim. 
Nowości
Kolczyki z kwarcem różowym
Kolczyki z kwarcem różowym

120,00 zł

szt.
Labradoryt kolczyki Mandala
Labradoryt kolczyki Mandala

240,00 zł

szt.
Naszyjnik z Turmalinami - Monety
Naszyjnik z Turmalinami - Monety

230,00 zł

szt.
Biżuteria dla Ciebie…
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl